آموزش درس ازدیاد برداشت نفت

آموزش درس ازدیاد برداشت (EOR)

ازدیاد برداشت نفت (Enhanced Oil Recovery) مبحثی در مورد روش‌های مورد استفاده برای بازیافت بیشتر نفت از مخازن نفتی است که جدا از برداشت اولیه و ثانویه می‌باشد.  در برداشت…