عملیات نیترولیفت: ایده بکر و کاربردی برای پژوهش

این مطلب را با یک مثال واقعی در عملیات مهندسی بهره برداری شروع و به پایان می رسانم. چاهی داریم که به دلیل اینکه درصد آب تولیدی آن بیش از…

چند نکته در مورد چاه‌آزمایی در میدان گچساران

امروز داشتم قسمتی از گزارش مطالعه جامع “میدان گچساران” را که در مورد ۷۷ آزمایش چاه‌آزمایی که در این میدان انجام شده بود، میخواندم. یک سری نکات مهمی داشت که…