هوش مصنوعی در مهندسی نفت

پست‌هایی که تا کنون در مورد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در وبسایت پرومایزر منتشر شده‌اند:

شبکه عصبی مصنوعی چیست؟

پیاده‌سازی شبکه عصبی مصنوعی با کتابخانه Scikit-Learn در پایتون

ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از Confusion Matrix

حل مسائل رگرسیون با استفاده از الگوریتم جنگل‌های تصادفی + کد پایتون

ماتریس همبستگی (Correlation) چیست؟

نمودار جعبه‌ای (boxplot) چیست؟

آموزش شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از کتابخانه PyBrain