بلاگ

آموزش مدلسازی چاه (بخش ۴): داده‌های انحراف چاه (Deviation survey)

آموزش نرم افزار پایپ سیم

اگر چاه به صورت عمودی حفاری نشده باشد، گردآوری داده‌های انحراف چاه برای مدلسازی چاه ضروری است. داده‌های انحراف چاه (Deviation survey) مسیر چاه در حال حفر را نشان می‌دهد.

داده‌های انحراف چاه تحت فایل‌هایی با عنوان Continuous Direction Recording یا به اختصار CDR موجود است. به عنوان مثال یک نمونه از این فایل‌ها را در عکس زیر مشاهده ‌‌می‌کنید.

داده های انحراف چاه

همانگونه که در عکس بالا مشاهده می‌شود، مهمترین استفاده ما از داده‌های انحراف چاه (CDR) داده‌های عمق حفاری (MD)، عمق واقعی عمودی (TVD) و زاویه انحراف چاه از حالت عمودی می‌باشد (Inclination).

پیشنهاد آموزشی: ارتفاع میز دوار، عمق حفاری، عمق عمودی واقعی و عمق زیر سطح دریا

این تغییر جهت و انحراف چاه از حالت عمودی می‌تواند عمدی و به عنوان بخشی از برنامه حفاری باشد، یا می‌تواند یک انحراف جزئی از برنامه اصلی باشد.

PIPESIM این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانید داده‌های انحراف چاه را به نرم‌افزار اضافه کنید. برای مثال داده های انحراف چاه برای یک چاه افقی در تصویر زیر قابل مشاهده است:

انحراف چاه افقی

نکته مهم در استفاده از داده‌های انحراف چاه در نرم‌افزار پایپ‌سیم این است که شما با وارد کردن دو ستون داده TVD و MD، نرم‌افزار به صورت خودکار دو ستون دیگر که شامل جابجایی افقی (Horizontal displacement) و زاویه انحراف چاه از حالت عمودی (Angle) می‌باشد را محاسبه می‌کند.

در هنگام حفاری جهتی، رسیدن به نقطه هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. با پارامترهایی همچون آزیموت و زاویه انحراف چاه می‌توانیم در راستای بهینه حفاری کنیم. برای درک بهتر آزیموت، حتما به عکس زیر دقت کنید:

آزیموت

برای اطلاعات بیشتر در مورد انحراف چاه می‌بایست درس حفاری جهت‌دار را مطالعه کنید که خارج از بحث اینجاست. ما دنبال درک بهتر پارامترهای موثر در مدلسازی چاه هستیم.

سوال: پارامتر DLS ذکر شده در جدول ابتدای صفحه مخفف چه عبارتی است؟

 

پیشنهاد آموزشی: آموزش آنالیز عملکرد چاه با استفاده از نرم‌افزار پایپ‌سیم

دیدگاهتان را بنویسید