بلاگ

سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰؛ دهه زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی

تمام کشورهای اروپایی برای خود هدفی تعیین کرده اند تا در چند سال آینده مقدار تولید دی اکسید کربن را به صفر برسانند و به عبارتی به اقتصاد بدون کربن دست یابند. نقش مهندس نفت در نیل به هدف اقتصاد بدون کربن کجاست؟

انرژی های تجدیدپذیر همچون توربین های بادی، سلول های خورشیدی و سایر موارد جزو مواردی هستند که رسیدن به این هدف را تسهیل می کنند.

اما نوع دیگری از انرژی نیز هست به نام ژئوترمال انرژی یا همان انرژی زمین گرمایی (Geothermal energy) که می تواند حوزه بسیار خوبی برای ورود مهندسان نفت به آن باشد. انرژی زمین گرمایی یک انرژی تمیز و تمام نشدنی است.

تعدادی از متخصصان می گویند که ما در حال ورود به “دهه زمین گرمایی” هستیم که می تواند زمینه را برای ورود متخصصان نفت و گاز در جهت تولید انرژی زمین گرمایی هموار کند. برای مثال مباحث مرتبط با حفاری و ژئومکانیک بهترین حوزه ها برای اتصال تجربیات یک مهندس نفت به زمینه انرژی زمین گرمایی می باشد. 
۲۰۲۰ to 2030 will be the “Geothermal Decade”

پیشنهاد برای مطالعه: آیا می توانیم مهارت های مهندسی نفت را در حوزه انرژی های سبز به کار بگیریم؟

دیدگاهتان را بنویسید