بلاگ

حفاری بین چاهی (Infill drilling)

✅ برای بالابردن میزان نرخ بازیافت از یک مخزن این نوع چاه‌ها حفر می‌شود. هم می توانند چاه تولیدی باشند هم چاه تزریقی. گاهی اوقات ممکن است که به دلیل وجود ناهمگونی «heterogeneity» در مخزن میزان تولید هیدروکربن یک میدان، کمتر از مقدار حد انتظار ما باشد. برای افزایش نرخ بازیافت، می‌توان از روش‌ها و تکنیک‌های ازدیاد برداشت مثل: تزریق آب، تزریق بخار، تزریق کربن دی اکسید، روش‌های میکروبیال، حفر چاه‌های مولتی لترال و …. استفاده کرد. روش استفاده شده بایستی از لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه باشد.

✅ این نوع چاه‌ها در جاهایی از مخزن حفر می‌شوند که هیدروکربن در آنجا by-pass شده و توسط چاه‌های اصلی میدان تولید نمی‌شود.

✅ نکته مهم در مورد حفر چاه‌های infill این است که بایستی در میادین بالغ حفر شوند. طبق تعریف به میدانی می‌گوییم بالغ «mature» که به پیک بیشترین تولید خود رسیده و به سمت افت تولید می‌رود «decline». برای درک صحیح از ارتباط مخزن و تعیین مکان بهینه حفر چاه‌ها می‌توان از گراف‌های ۴D seismic استفاده کرد. اشتباه بودن محل حفر این چاه‌ها ممکن است هیچ افزایش تولیدی را در پی نداشته باشد. حفر تعداد بیش از مقدار بهینه نیز اقتصادی نیست. پس نکته اصلی در این چاه‌ها تعداد بهینه و پیدا کردن مکان مناسب می‌باشد.

✅ شکل زیر یک نمونه تصویر گرافیکی ۴D seismic را نشان می‌دهد:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید