اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شما در مهندسی نفت است

کسب مهارت در مهندسی نفت

آخرین نوشته‌ها

جدیدترین بلاگ‌های نفتی

آخرین دوره‌های آموزشی‌

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

گفتگو با نفتی‌های سراسر دنیا

مزه کردن تجربه دیگران

در پرومایزر چه می‌گذرد؟

من (صادق سلمانی) از سال ۱۳۹۲ همراه و مشاور دانشجویان مهندسی نفت در فضای آنلاین بوده‌ام. این کار را با ارائه آموزش‌های علمی و نگارش بلاگ‌های مشاوره‌ای انجام می‌دهم.
اما رسالت اصلی پروژه پرومایزر، پژوهش در زمینه آنالیز و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های تولیدی است. این دغدغه‌ اصلی من در طی سال‌های گذشته بوده است.