آینده مهندسی نفت چیست؟

ترکیب مهندسی نفت با برنامه‌نویسی کامپیوتر

در این مسیر، استفاده از “پایتون” به عنوان محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی برای علم داده، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بسیار توصیه می‌شود.

این زمینه کاری (تحلیل داده‌های نفتی) به متخصصان مهندسی نفت امکان می‌دهد تا مدل‌های پیشگویانه را برای حل رایج‌ترین مشکلات مهندسی نفت از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها بسازند.

این پست را حتما بخوانید: آینده و پول در اختیار مهندس نفت هیبریدی است.


پست‌هایی که تا کنون در مورد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در وبسایت پرومایزر منتشر شده‌اند:

شبکه عصبی مصنوعی چیست؟

پیاده‌سازی شبکه عصبی مصنوعی با کتابخانه Scikit-Learn در پایتون

ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از Confusion Matrix

حل مسائل رگرسیون با استفاده از الگوریتم جنگل‌های تصادفی + کد پایتون

ماتریس همبستگی (Correlation) چیست؟

نمودار جعبه‌ای (boxplot) چیست؟

آموزش شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از کتابخانه PyBrain

کاربرد یادگیری ماشین برای پیش‌بینی دبی نفت در چاه‌های تحت فرازآوری مصنوعی با گاز