بلاگ

نیازهای پژوهشی و چالش‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۰ (مرتبط با مهندسی نفت)

نیازهای پژوهشی شرکت ملی نفت ایران

در فایل زیر می توانید چندین عنوان پژوهشی که اتفاقاً جزو اصلی ترین چالش های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه است را مشاهده کنید.

این عناوین در ارتباط با حوزه های زیر هستند:

  • ازدیاد برداشت نفت
  • تولید و بهره برداری
  • مدلسازی، کنترل و مدیریت مخازن
  • نگهداشت تخصصی تولید
  • ارتقاء فناوری در عملیات و سرویس های حفاری

به طور قطع ایده خوبی برای عنوان پایان نامه به شما خواهد داد.

دانلود فایل

 

دیدگاهتان را بنویسید