بلاگ

۱۰۰ مثال واقعی از کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت

هوش مصنوعی در مهندسی نفت

در فایل ۱۰۴ صفحه ای که در ادامه برای دانلود قرار داده ام، شما می توانید ۱۰۰ مثال و کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی نفت را مطالعه کنید.

برای کسانی که دنبال کار و پژوهش در زمینه هوش مصنوعی در مهندسی نفت هستند، این فایل می تواند ایده های خیلی خوبی به شما بدهد.

ایده های در زمینه:

  • زمین شناسی
  • ژئوفیزیک
  • مهندسی بهره برداری
  • مهندسی مخزن
  • پتروفیزیک
  • مهندسی حفاری و تکمیل چاه
  • مدیریت داده
  • و ….
دانلود فایل ۱۰۰ مثال واقعی از کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

دیدگاهتان را بنویسید