بلاگ

کاربرد تحلیل داده در مهندسی نفت

تحلیل داده در مهندسی نفت

اخیرا انجمن SPE یکی از دانشگاه های هندی کارگاهی با عنوان “کاربرد تحلیل داده در مهندسی نفت” برگزار کرده است که خوشبختانه فیلم این کارگاه، پرزنتیشن و همچنین دیتاست ها را نیز به اشتراک گذاشته اند.

“Without big data analytics, companies are blind and deaf, wandering out into the web like deer on a freeway.”

دانلود پرزنتیشن ۱۳۴ اسلایدی + دیتاست های استفاده شده در کارگاه

مشاهده فیلم کارگاه در یوتیوب

دیدگاهتان را بنویسید