بلاگ

الگوی چاه‌های تزریقی در ازدیاد برداشت

الگوی تزریق (Injection pattern) به معنای آرایش و چیدمان چاه‌های تولیدی و تزریقی می‌باشد. الگوی تزریق برای یک میدان خاص، وابسته به عواملی همچون مکان چاه‌های موجود، سایز و شکل مخزن، هزینه حفر چاه‌های جدید و غیره است. الگوی تزریق را می‌توان در طول عمر یک میدان تغییر داد تا جهت جریان در مخزن تغییر کرده و بتوان نفت جاروب نشده بیشتری را تولید نمود.

به وسیله حفر چاه‌های میانی (Infill drilling) می‌توان سایز الگو را کاهش داد و از این طریق ارتباط و پیوستگی بین چاه‌های تولیدی و تزریقی را افزایش و در نتیجه بازیافت نفت را بهبود بخشید.

الگوهای تزریق متداول عبارتند از:

  • Direct line drive
  • Staggered line drive
  • الگوی دو نقطه
  • الگوی سه نقطه
  • الگوی چهار نقطه
  • الگوی پنج نقطه
  • الگوی هفت نقطه
  • الگوی نه نقطه

به طور معمول، الگوهای دو نقطه و سه نقطه برای اهداف تست پایلوت استفاده می‌شوند.

الگوها به دو نوع کلیِ نرمال و معکوس تقسیم‌بندی می‌شوند:

الگوی نرمال (Normal or regular pattern): فقط یک چاه تولیدی در هر الگو قرار دارد.

الگوی معکوس (Inverted pattern): فقط یک چاه تزریقی در هر الگو قرار دارد.

 

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید