بلاگ

تعریف سه مفهوم ته نشینی (Precipitation)، رسوب (Deposition) و لختگی (Flocculation) در مباحث مربوط به آسفالتین

یکی از مشکلات عمده در همه بخش‌های صنعت نفت از جمله تولید، عملیات، ذخیره‌سازی و انتقال، تشکیل و رسوب ترکیبات آلی سنگین، مانند آسفالتین و واکس در تجهیزات و خطوط لوله است.

تغییر ترکیب نفت خام، دما و فشار منجر به رسوب آسفالتین می‌شود. بنابراین، تعیین زمان شروع رسوب آسفالتین (Onset of asphaltene precipitation) در تولید نفت، اهمیت حیاتی دارد.

برای درک بهتر مفهوم سه اصطلاح ته نشینی (Precipitation)، رسوب (Deposition) و لختگی (Flocculation) ادامه مطلب را بخوانید.

ته نشینی آسفالتین به عنوان جداسازی مولکول‌های آسفالتین (فاز جامد) از فاز نفت و تشکیل یک فاز جدید تعریف می‌شود. پس از شروع فرآیند ته نشینی، ذرات با اندازه‌های حدود ۱ میکرومتر از طریق فرآیند خوشه‌بندی تشکیل می‌شوند که مرحله لختگی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، تشکیل دانه‌های بزرگ از آنهایی که کوچکتر هستند، لختگی نامیده می شود. در پایان، در هنگام رسوب، ذرات آسفالتین بر روی یک سطح، مانند سطح سنگ یا دیواره لوله تشکیل می‌شوند و باعث رشد یک لایه جامد رسوب بر روی یک سطح می‌شود. با این حال ته نشینی ممکن است باعث رسوب نشود، اما می‌تواند نقش موثری در روند رسوب گذاری داشته باشد.

 

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید