بلاگ

هدف اصلی از آزمایش چاه چیست؟

آزمایش چاه

هدف اصلی از آزمایش چاه (Well Testing)، ارزیابی قابلیت ادامه تولید و تعیین مشخصات یک چاه یا مخزن نفتی است که شامل جمع‌آوری اطلاعات از طریق اندازه‌گیری پارامترهای مختلف می‌‌باشد.

چه موارد کلیدی در آزمایش چاه بررسی می‌شوند؟

۱) بهره‌دهی چاه: آزمایش چاه به تخمین مقدار بالقوه نفت یا گازی که یک چاه می‌تواند در طول زمان تولید کند کمک می‌کند.

۲) مشخصات مخزن: با آنالیز فشار ته‌چاهی، مهندسان می‌توانند مشخصات مخزن را بهتر درک کنند.

۳) مشکلات احتمالی: آزمایش چاه می‌تواند وجود هر گونه مشکل در چاه یا سازند (مانند آسیب سازند یا آب و گاز اضافی) را شناسایی کند.

این اطلاعات برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد توسعه چاه و استراتژی‌های تولید آتی بسیار مهم است.

 

دوره جامع چاه‌آزمایی (طراحی، عملیات، تفسیر با نرم‌افزار سفیر)

دیدگاهتان را بنویسید