بلاگ

آزمایش‌های لایه‌آزمایی مکرر + یک مثال واقعی از چاه‌های ایران

آزمایش‌های لایه‌آزمایی مکرر + یک مثال واقعی از چاه‌های ایران

آزمایش‌های لایه‌آزمایی مکرر (Repeat Formation Test) در مراحل توسعه مخازن و نیز در زمان اجرای روش‌های ازدیاد برداشت جهت ارزیابی مخزن از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این روش توسط ابزارهای وایرلاین (Wireline) یا ای-لاین (E-line) گیج فشاری را به درون چاه می‌فرستند که هم در داخل حفره باز و هم در داخل جداره پوش کاربرد دارد. این روش به طور پیوسته فشار را در اعماق مختلف ثبت می‌کند و گرادیان فشاری بدست می‌آید.

ابزارهای Wireline و E-line برای انتقال ابزار به چاه استفاده می‌شوند و به صورت Real time عمل می‌کنند به این معنی که داده‌های ثبت شده را همان لحظه از طریق کابلی که دارند به سطح انتقال می‌دهند.

به طور خلاصه خروجی این تست فشار در مقابل عمق می‌باشد.

این آزمایش‌ها عموماً جهت نیل به اهداف زیر انجام می‌گیرند:

  • اندازه‌گیری فشار سازند،
  • تعیین گرادیان فشاری،
  • بررسی سطوح تماس سیالات و تراوایی سنگ مخزن،
  • ارزیابی پتانسیل لایه‌های مختلف مخزن،
  • نمونه‌گیری و آنالیز سیال سازندی،
  • مشخص کردن استراتژی تکمیل چاه‌ها،
  • بررسی وضعیت فشاری لایه‌ها و ارتباط فشاری بین آن‌ها

نکته: گاهی اوقات به دلیل پراکندگی نقاط فشاری، محاسبه سطح تماس آب-نفت یا نفت-گاز میسر نخواهد بود.

برخی از ابزارهای مورد استفاده جهت انجام آزمایش‌های لایه‌آزمایی مکرر عبارتند از SFT ، MDT و RFT.

آنالیز لایه‌آزمایی یکی از چاه‌های ایران در زیر آورده شده است:

 

پیشنهاد کاربردی بعد از مطالعه این مطلب: نمونه‌گیری (sampling) از سیال مخازن گاز میعانی

دیدگاهتان را بنویسید