بلاگ

اثر عملیات تحریک چاه در مخازن شکافدار طبیعی بر داده‌های چاه‌آزمایی

در مخازن شکافدار طبیعی (Naturally fractured reservoirs)، مشتق فشار تمایل به نشان دادن چندین خط تثبیت در سطوح مختلف را دارد. بسته به انتخاب رژیم جریان شعاعی، مدل‌های مختلف مخزن و چاه ممکن است امکان‌پذیر باشد. در اغلب موارد، داده‌ها حاکی از وجود ناهمگونی مخزنی (تغییرات در تحرک‌پذیری و ظرفیت ذخیره در نواحی دور از چاه) و حضور احتمالی مرزها می‌باشد. احتمالاً این ناهمگونی‌ها نشان دهنده برخی تغییرات در چگالی شکاف هستند.

شبکه گسل‌ها و شکاف‌ها می‌تواند به عنوان یک سیستم ترکیبی خطی (Linear composite system) مدلسازی شود. نتایج، قطعی و منحصر به فرد نیستند و چند ترکیب ممکن از ناهمگونی‌ها و مرزها می‌تواند با داده‌ها منطبق شود.

تست چاه‌های اکتشافی و ارزیابی

معمولاً طی عملیات تست چاه‌های اکتشافی و ارزیابی، تحریک چاه (اسیدکاری، شکاف‌زنی با اسید و شکاف هیدرولیکی) صورت می‌گیرد. یک تست ساخت فشار قبل از تحریک چاه (Pre-stimulation PBU) نیز انجام می شود تا به درک خوبی از خواص مخزن، شاخص بهره‌دهی چاه و تراوایی ماتریس برسیم.

پیشنهاد می‌شود که بعد از فازهای تحریک و تمیزسازی چاه (Clean-up)، دو تست ساخت فشار (Post-stimulation PBU) اجرا شود. این تست به درک رفتار شکاف، شبکه شکاف‌های طبیعی و بهره‌دهی چاه کمک می‌کند. این امر همچنین به شما کمک می‌کند تا به اطلاعاتی در مورد اتصال شبکه شکاف‌ها در حجم زیادی از مخزن دست پیدا کنید.

درحالی که عملیات تحریک چاه باید بهینه شود، گاهی اوقات اپراتور تلاش می‌کند تا طول شکاف و دبی تولیدی را به حداکثر برساند. دست یابی به بالاترین دبی ممکن در اکتشاف و ارزیابی، می‌تواند برخی خواص مهم مخازن شکافدار طبیعی را بپوشاند.

مثال زیر نشان می‌دهد که وجود یک شکاف بزرگ در مخزنی با مدل تخلخل دوگانه، خواص شبکه شکاف‌های طبیعی را خواهد پوشاند و باعث تخمین مقدار تراوایی بیش از مقدار واقعی می‌شود، در اینجا تراوایی را ۵۰ درصد بیشتر تخمین زده‌ایم.

آنالیز فشار گذرای داده‌ها پس از عملیات تحریک، بستگی به نوع تحریک چاه دارد.

برای مثال در مخازن کربناته، عملیات اسیدکاری رایج و متداول است. بهبود تحرک‌پذیری (Mobility) و ظرفیت ذخیره (Storativity) در ناحیه اطراف چاه باعث ایجاد پاسخ فشاری مشابه با رفتار ترکیبی خطی خواهد شد.

پس از عملیات اسیدکاری، باید منتظر ایجاد ناحیه اسیدکاری شده (Acidized zone) کوچکی با شعاع ۱ تا ۱۰ فوت در اطراف دهانه چاه باشیم. گاهی اوقات، خط تثبیت اول در نمودار مشتق فشار قابل مشاهده نخواهد بود و پاسخ فشاری شبیه به پاسخ فشاریِ یک شکاف هیدرولیکی می‌باشد.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود، در عملیات شکاف زایی با اسید (Acid frac) در مخازن کربناته، پاسخ فشاری گذرا باید مشابه شکافی با قابلیت هدایت بی‌نهایت (Infinite conductivity fracture) باشد که به شبکه‌ای از شکاف‌ها متصل شده است.

خط تثبیت مشتق فشار در زمان های انتهایی باید نمایش دهنده تراوایی شبکه شکاف مجاور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید