بلاگ

مفاهیم پایپ سیم: مدلسازی یک خط لوله چندفازی

در سه پست قبلی (این لینک و این لینک و این لینک) جریان تک فاز آب و گاز را در خط لوله بررسی کردیم. در این پست قصد داریم که جریان چندفازی در خط لوله را بررسی کنیم.

ابتدا بهتر است یک توضیحی در مورد اصطلاح Swap angle (زاویه تعویض: بدین معنا که از یک زاویه‌ای به بعد به جای استفاده از روابط مربوط به جریان افقی از روابط جریان عمودی استفاده می‌کنیم) بدهم. اگر مقدار Swap angle را برابر ۴۵ درجه قرار دهیم، آنگاه با توجه به شکل زیر، برای زاویه‌های برابر یا کوچکتر از ۴۵ درجه از horizontal correlation ها و برای زاویه‌های بزرگتر از ۴۵ درجه از vertical correlation ها استفاده می‌شود.

به منوی Fluid Manager رفته و یک مدل سیال چندفازی می‌سازیم (مطابق شکل زیر):

پس از ران کردن مدل، نتایج به صورت زیر می‌باشند. دقت کنید که ابتدا جریان تک فاز مایع داریم. پس از مدتی که فشار به زیر فشار حباب می‌افتد، مخلوط دوفاز گاز-نفت ایجاد می‌شود.

PIPESIM Horizontal Flow Patterns

جریان افقی دوفازی به رژیم‌های زیر دسته‌بندی می‌شود:

Stratified Flow (smooth, wavy), Intermittent Flow (plug and slug) and Distributed Flow (bubble and mist

 

مطلب پیشنهادی: آموزش ویدئویی نرم افزار پایپ سیم (دوره مقدماتی و تکمیلی)

دیدگاهتان را بنویسید