بلاگ

مفهوم شعاع بررسی در چاه‌آزمایی

شکل بالا چاهی را نشان می‌دهد که در نزدیکی یک گسل است. زمانیکه موج افت فشار (در اثر تولید از چاه یا به خاطر بسته شدن چاه پس از تولید) ایجاد می‌شود، حالت‌های مختلفی اتفاق می‌افتد:

۱- در موج شماره یک اثر فشاری هنوز به مرز نرسیده است پس گیج فشاری هنوز اثر گسل را به عنوان مرز تشخیص نمی‌دهد.

۲- در موج شماره دو اثر فشاری به گسل برخورد کرده و برمی‌گردد اما هنوز به گیج فشاری نرسیده است پس در این حالت هم هنوز اثر گسل را نمی‌بینیم.

۳- در موج شماره سه اثر فشار به گسل برخورد کرده و در حال برگشت به سمت چاه و گیج فشاری می‌باشد.

۴- در موج شماره چهار اثر فشار به گسل برخورد کرده و موج برگشتی به چاه رسیده و گیج فشاری ته چاه اثر آن را حس می‌کند؛ بنابراین اگر نمودار مشتق فشار را رسم کنیم اثر مرز گسل را خواهیم دید.

✅ شعاع دایره‌های شکل بالا برابر با شعاع تحقیق یا شعاع بررسی یا شعاع کاوش (Radius of investigation) می‌باشند. زمانیکه می‌گوییم شعاع تحقیق برابر با ۱۰۰۰ فوت است یعنی اینکه موج فشاری در جهت شعاعی ۱۰۰۰ فوت در مخزن جلو رفته است اما ممکن است که موج برگشتی هنوز هم به گیج نرسیده باشد و ما اثر گسل را به عنوان مرز روی نمودارها نبینیم. در شکل بالا موج‌های شماره دو و سه به گسل برخورد کرده اما در برگشت هنوز به گیج فشاری نرسیده است.

✅ اگر تست جریانی مدت زمان کافی برای رسیدن اثر فشاری به گسل را داشته باشد سپس با بستن چاه برای تست ساخت فشار نیز باید در مدت زمانِ یکسان با تست جریانی، اثر گسل را ببینیم.

 

پیشنهاد کاربردی بعد از مطالعه این مطلب: آموزش ویدئویی نرم‌افزار چاه‌آزمایی سفیر + آپدیت‌های آتی

پیشنهاد کاربردی بعد از مطالعه این مطلب: بیش از ۱۱ ساعت فایل آموزش ویدئویی درس چاه‌آزمایی

دیدگاهتان را بنویسید