بلاگ

چند نکته در مورد چاه‌آزمایی در میدان گچساران

امروز داشتم قسمتی از گزارش مطالعه جامع “میدان گچساران” را که در مورد ۷۷ آزمایش چاه‌آزمایی که در این میدان انجام شده بود، میخواندم.

یک سری نکات مهمی داشت که سعی می‌کنم چندتا از آنها را اینجا هم قرار دهم 👇👇

۱- استفاده از نمودار log-log جهت ترسیم داده‌های PPD (مشتق فشار اولیه) به منظور تشخیص اثرهای دینامیکی مربوط به چاه و جلوگیری از اشتباه در مورد اثر مخزن الزامیست.

۲- روش تحلیلی نرم افزار F.A.S.T ابزار مناسبی برای تعیین پارامترهای مخزنی است اما به منظور تخمین مناسب‌تر پارامترهای مربوط به مرزها (LTR) بهتر است از نرم‌افزارهای عددی و تطابق تاریخچه فشار و دبی استفاده کرد.

۳- مقدار tp روی شکل مشتق فشار بسیار تاثیرگذار است و باید بر اساس زمان تولید و به درستی محاسبه شود.

۴- ترجیحاً از داده های نمودار نگار تولید (PLT) جهت تشخیص دقیق مقدار ضخامت تولیدی استفاده شود تا پس از یافتن kh در صورت داشتن ضخامت دقیق، تراوایی محاسبه شود.

۵- در چاه‌هایی که با مشکل شدید تولید آب و یا گاز اضافی مواجه هستند، در صورت وجود فشارسنج های اضافی، برای هر آزمایش به دلیل عوامل دینامیکی درون چاه، ترجیحاً از دو فشارسنج با فاصله مشخص از یکدیگر درون چاه، استفاده شود.

۶- جهت بدست آوردن فواصل تا مرزها و یا مدلسازی قسمت مرزها، آزمایش‌های Drawdown با زمان طولانی (تا نوسانات اثر نامطلوب نگذارند) و interference صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید