بلاگ

نحوه انجام آزمایش شاخص بهره‌دهی چاه «PI Test»

آزمایش ضریب بهره‌دهی چاه

برای انجام آزمایش ضریب بهره‌دهی چاه «PI Test» مراحل زیر را باید انجام دهیم:

۱) زمانیکه چاه در حال تولید است فشارسنج را پایین می‌بریم و فشارهای جریانی را ثبت می‌کنیم. این کار تا رسیدن گیج فشاری به عمق مورد نظر که به PI depth معروف است ادامه پیدا می‌کند. این عمق همان عمق گیج فشاری است و معمولاً ۵۰ فوت بالاتر از مشبک‌ها قرار می‌گیرد. پس در این مرحله فشارهای جریانی چاه را بر حسب عمق ثبت می‌کنیم.

۲) چاه را از سطح می‌بندیم و افزایش فشار درون چاه را ثبت می‌کنیم. افزایش فشار تا زمانیکه فشار چاه با فشار مخزن یکی شود ادامه پیدا می‌کند. پس در این مرحله داده‌های تست فشار استاتیک را در اختیار داریم.

۳) برای تعیین دبی معمولاً آخرین دبی قبل از بسته شدن چاه را استفاده می‌کنند. این دبی با استفاده از رابطه تجربی گیلبرت و با داشتن پارامترهای لازم از جمله نسبت گاز به نفت تولیدی، اندازه قطر چوک، فشار جریانی سر چاه یا همان فشار قبل از ورود به چوک و ضرایب ثابت معادله گیلبرت، بدست می‌آید. این مقدار معمولاً با اختلاف ۲۰۰ تا ۳۰۰ بشکه کم یا زیاد بدست می‌آید. یک روش دیگر برای داشتن دبی، تعیین همه‌ی پارامترهای سنگ و سیال به طور دقیق و استفاده از رابطه دارسی است.

۴) با داشتن دبی و فشارهای جریانی و استاتیک، میزان ضریب بهره‌دهی چاه مورد نظر بدست می‌آید.

نکته: مدت زمان بسته بودن چاه بستگی به خصوصیات و شرایط مخزن دارد و ممکن است تا بیشتر از ۱۰۰ ساعت هم طول بکشد.

نکته: کمبود داده‌های ناشی از زمان کوتاه تست PI و عدم یکنواختی و پایداری رشد فشار در اکثر آزمایشات که به مقدار kh/mu نیز بستگی دارد (هر چه این مقدار کوچکتر باشد مدت زمان بیشتری جهت انجام آزمایش PI نیاز است)، باعث ایجاد مشکل در آنالیز داده‌های می‌شود لذا در چنین مواردی پیشنهاد می‌گردد زمان انجام آزمایش PI به حداقل ۱۰۰ ساعت افزایش یابد.

 

دوره جامع چاه‌آزمایی (طراحی، عملیات، تفسیر با نرم‌افزار سفیر)

دیدگاهتان را بنویسید