بلاگ

آموزش مدلسازی چاه (بخش ۳): ارتفاع میز دوار، عمق حفاری، عمق عمودی واقعی و عمق زیر سطح دریا

آموزش نرم افزار پایپ سیم

پیشنهاد می‌کنم ابتدا مطلب آموزشی در مورد شماتیک چاه را از این لینک مطالعه کنید و حال به ادامه این مطلب بروید.

یکی از مواردی که در شماتیک همه چاه‌ها مطرح شده و اهمیت زیادی نیز دارد، ارتفاع میز دوار (Rotary Table Elevation) است که به اختصار با RTE نمایش داده می‌شود. گاهی اوقات نیز با Kelly Bushing Elevation (KBE) بیان می‌شود.

ارتفاع میز دوار حفاری

ارتفاع میز دوار (RTE): فاصله عمودی بین میز دوار (RT) و متوسط سطح دریا (MSL). وقتی می‌گوییم مقدار RTE در چاهی برابر با ۵۰۳ متر است، یعنی فاصله عمودی بین میز دوار تا متوسط سطح دریا برابر با ۵۰۳ متر می‌باشد.

MD: Measured Depth / TVD: True Vertical Depth / TD: Total Depth / TVDSS: True Vertical Depth Sub Sea / MSL: Mean Sea Level / RT: Rotary Table / GLE: Ground Level Elevation

اگر چاه عمودی باشد: MD = TVD و اگر یک چاه انحرافی داشته باشم: TVD < MD. به تصویر زیر دقت کنید:

متر حفار

حال شاید سوال بپرسید که اهمیت RTE چیست؟

در برخی از گزارش‌هایی که به دست شما می‌رسد، ممکن است عمق رفرنرس را شیر عمقی (Dipping valve) و یا سطح متوسط دریا (MSL) در نظر گرفته باشند. برای مثال در عملیات وایرلاین معمولاً اولین عمقی که داده‌ها ثبت می‌شود، عمق مربوط به Dipping valve است. از آنجایی که عمق ورودی به نرم‌افزار پایپ‌سیم بر حسب عمق حفاری (MD) است (به تصویر زیر دفت کنید)، شما باید توانایی تبدیل عمق شیر عمقی به عمق حفاری را داشته باشید. برای این کار نیاز به دانستن فاصله عمودی بین شیر عمقی تا میز دوار دارید (مثلاً حدود ۷ متر)!

آموزش نرم افزار پایپ سیم

مثال دیگر: ممکن است یک عملیات آزمایش فشار و دمای جریانی (Flowing Gradient Survey – FGS) در یک چاه عمودی انجام داده باشید و در گزارش آن، عمق‌ها بر حسب FT.S.S (فوت زیر سطح دریا) باشد (مقدار RTE در این چاه برابر با ۵۰۳ متر است). بنابراین شما می‌بایست ابتدا این عمق‌ها را در عدد ۰.۳۰۴۸ ضرب کنید تا به متر زیر سطح دریا تبدیل شود و سپس با مقدار RTE جمع کنید تا همه عمق‌ها بر حسب متر حفار تبدیل شوند. حال این داده‌های جدید را وارد نرم‌افزار کنید:

ارتفاع میز دوار حفاری

آنچه در نرم‌افزار پایپ‌سیم مشاهده خواهید کرد:

آموزش نرم افزار پایپ سیم

سعی کنید تمام آنچه که گفته شد را خیلی دقیق مطالعه کنید؛ زیرا در هنگام کار با نرم‌افزار پایپ‌سیم بارها با این مفاهیم درگیر خواهید شد.

پیشنهاد آموزشی: آموزش آنالیز عملکرد چاه با استفاده از نرم‌افزار پایپ‌سیم

دیدگاهتان را بنویسید