بلاگ

درآمدسازی اولویت اول در انتخاب حوزه تخصصی باشه

انگیزه و مشوق خیلی از ما برای شروع یا انجام کاری، بحث درآمدسازی هست. اگر نتوانیم از کاری که می کنیم پول در بیاوریم، خیلی سریع دلسرد و بی علاقه خواهیم شد.

این موضوع به خصوص در این چند ساله که سرعت تغییرات خیلی سریع شده و ما کسانی را می بینیم که از طریق راه های جدید به درآمدهای خوبی می رسند، اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده.

بنابراین قبل از انتخاب حوزه مورد علاقه تان، ابتدا بحث آینده و درآمدسازی آن را هم در نظر بگیرید. برای مثال، موضوعات زیادی در نفت هستند که یک دانشجو می تواند انتخاب و برای یادگیری آن سرمایه گذاری کند. ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که با صرف زمان زیاد برای متخصص شدن در آن حوزه، آیا از لحاظ مالی هم برایش به صرفه خواهد بود یا خیر.

مطمئننا برای شما هم پیش آمده که برای انتخاب موضوع پروژه کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیش استاد خود رفته اید و از او درخواست پیشنهاد چند موضوع را داشته اید. اما یکدفعه می بینید یک سری موضوع مربوط به عصر حجر را به شما پیشنهاد می دهد!

اینجاست که باید سریعا راه خود را از آن استاد جدا کرده و منافع خودتان را در اولویت قرار بدهید.

اما چکار باید کرد و راه حل چیست؟

باید با چند نفر که در صنعت نفت کار می کنند مشورت کنید و چالش های کار را جویا شوید.

سعی کنید پروژه هایی که انجام می دهید در راستای حل چالش های صنعت باشد تا خروجی آن مستقیما منجر به کاهش هزینه ها و افزایش تولید و درآمد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید