بلاگ

آموزش مدلسازی چاه (بخش ۶): شاخص بهره‌دهی چاه (PI)

آموزش نرم افزار پایپ سیم

رابطه بین فشار جریانی ته چاه (pwf) و دبی تولیدی در سطح (qo) را منحنی عملکرد مخزن (Inflow Performance Relationship – IPR) می‌گویند.

فشار جریانی ته چاه را با استفاده از گیج‌های فشاری اندازه‌گیری می‌کنند. معمولا عمق وسط مشبک‌ها به عنوان عمق مبنا برای ثبت pwf در نظر گرفته می‌شود.

روابط زیادی برای IPR وجود دارد که ساده‌ترین آن معادله خط راست IPR می‌باشد؛ یعنی بین مقدار Drawdown و qo یک رابطه مستقیمی وجود دارد. این رابطه را شاخص بهره‌دهی (Productivity Index) می‌نامند. شاخص بهره‌دهی معیاری برای مقایسه پتانسیل تولید چاه‌های یک میدان است. با مقایسه شاخص بهره‌دهی چندین چاه در یک مخزن، می‌توان وضعیت چاه‌هایی را که دچار مشکل یا آسیب‌دیدگی شده‌اند بررسی کرد.

شاخص بهره‌دهی چاه طی عملیات آزمایش چاه (Well Testing) اندازه‌گیری می‌شود (دوره جامع آموزش تفسیر ولتست با سفیر).

اگر بخواهم به صورت خیلی خلاصه روش عملیاتی اندازه‌گیری شاخص بهره‌دهی چاه را توضیح بدهم، شما را ارجاع می‌دهم به پست زیر:

پیشنهاد برای مطالعه: نحوه انجام آزمایش شاخص بهره‌دهی چاه «PI Test»

نکته: فقط وقتی چاه در شرایط شبه‌پایدار (PSS) قرار دارد، شاخص بهره‌دهی به عنوان پتانسیل بهره‌دهی چاه اعتبار دارد. در حالت شبه‌پایدار اثر افت فشار به تمام مرزهای مخزن رسیده است.

در فصل اول آموزش جامع مهندسی بهره‌برداری به طور کامل به آموزش مبحث شاخص‌ بهره‌دهی چاه پرداخته‌ام. حتما ویدئوهای این فصل را با دقت ببینید:

آموزش جامع مهندسی بهره‌برداری با رویکرد صنعتی

 

شاخص بهره دهی چاه

 

پیشنهاد آموزشی: آموزش آنالیز عملکرد چاه با استفاده از نرم‌افزار پایپ‌سیم

دیدگاهتان را بنویسید