بلاگ

فرازآوری با گاز (۱): خواص گاز تزریقی

منبع تأمین گاز مورد نیاز در عملیات فرازآوری با گاز (Gas lift)، گاز طبیعی تولید شده از همان میدان یا میدان مجاور می‌باشد.

اولین مرحله ضروری برای پیش‌بینی دما، فشار، دبی و …، محاسبه خواص گاز تزریقی می‌باشد.

گاز طبیعی استفاده شده برای عملیات فرازآوری با گاز، ترکیبی از گاز با وزن مولکولی پایین (مانند متان) و تعدادی ناخالصی‌های غیر هیدروکربنی مانند نیتروژن (N2)، هیدروژن سولفید (H2S)، و کربن‌دی‌اکسید (CO2) می‌باشد.

اگر ترکیب گاز تزریقی مقادیر زیادی از گازهای هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید داشته باشد، این گاز را یک گاز اسیدی (Acid gas) می‌نامند؛ زیرا در حضور آب یک محلول اسیدی ایجاد می‌شود.

اگر غلظت گاز هیدروژن سولفید در یک ترکیب بیشتر از ۴ppm (part per million) باشد، آن را گاز ترش (Sour gas) می‌نامند و در غیر این صورت گاز شیرین (Sweet gas) نامیده می‌شود.

در صورتی که غلظت گاز هیدروژن سولفید بیشتر از ۴ppm باشد، مشکلاتی بوجود می‌آید که عبارتند از:

  • به دلیل آنکه غلظت بالای گاز هیدروژن سولفید بسیار سمی می‌باشد، مشکلات مربوط به سلامتی بوجود خواهد آمد.
  • گازهای ترش می‌توانند سبب ایجاد رسوب سولفور (یا گوگرد) شوند و در لوله مغزی، خطوط جریان و خطوط تزریق گاز تجمع یابند.
  • گازهاش ترش، خصوصا در حضور آب شور بسیار خورنده هستند.

پیشنهاد کاربردی بعد از مطالعه این مطلب: پیاده سازی طراحی فرایند فرازآوری با گاز در نرم‌افزار پراسپر

دیدگاهتان را بنویسید