بلاگ

ظهور ماشین‌ها: زمان تغییر برنامه درسی مهندسی نفت

برنامه درسی مهندسی نفت

مدل “یادگیری در مدرسه” و “انجام دادن در محل کار” منسوخ شده است و باید با محیط در حال تغییر انقلاب صنعتی ۴.۰ (IR 4.0) همگام شد. بنابراین، برنامه‌های درسی مهندسی نفت نیز باید متناسب با آن تغییر کند و این تغییر در زمانی لازم است که نسل جدید دانشجویانی که وارد محیط کار می‌شوند با نسلی که خارج می‌شوند، متفاوت است.

آموزش نفت در ۳۰ سال گذشته بسیار کم تغییر کرده است و باید در دوران پس از گوگل تغییر کند تا بتواند ذهن دانشجویان را تامین کند. اگرچه پیشرفت‌های فناوری در گذشته به نیازهای صنعت پاسخ مثبت داده است، پیشرفت‌های آینده آن شامل حوزه‌هایی مانند اندازه گیری از را دور (telemetry)، حسگرها (sensors) و پردازش داده‌ها (data handling) و تحلیل (analytics) خواهد بود.

بنابراین، یک رویکرد جدید به آموزش مهندسی، شامل مبانی علوم مهندسی که در توسعه سیستم‌های فیزیکی-سایبری به اوج خود می‌رسد، مهم است. 

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: آینده مهندسی حفاری

برخی دیگر از فناوری هایی که در حال گسترش در صنعت نفت و گاز هستند عبارتند از:

  • real-time embedded systems
  • block chain technologies
  • the Internet of Things (IOT)
  • the Industrial Internet of Things (IIOT)
  • sensors
  • cloud computing
  • digital twins
  • edge computing
  • cloud communication

 

دیدگاهتان را بنویسید