بلاگ

آنالیز گره‌ای (Nodal Analysis)

برای آنالیز عملکرد سیستم‌های متشکل از اجزای متعامل با یکدیگر، از روش آنالیز گره‌ای (Nodal Analysis) استفاده می‌گردد. مدارهای الکتریکی، شبکه‌های پیچیده خطوط لوله و سیستم‌های پمپ گریز از مرکز همه با استفاده از این روش تجزیه‌و‌تحلیل می‌شوند. کاربرد روش آنالیز گره‌ای در سیستم‌های تولیدی چاه برای اولین بار در سال ۱۹۵۴ توسط Gilbert پیشنهاد گردید و در سال ۱۹۷۹، Mach و Proano و Brown مفهوم آن را توسعه دادند.

در آنالیز گره‌ای، یک نقطه خاص (Node) در سیستم انتخاب می‌شود و سیستم به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱- Inflow section: تمام اجزایی که در بالادست گره قرار دارند.

۲- Outflow section: تمام اجزایی که در پایین دست گره قرار دارند.

مکان‌های مختلف گره‌ها در شکل بالا نشان داده شده است و رفتار هر جزء موجود در سیستم مستقیماً به دبی جریانی و افت فشار بستگی دارد.

تذکر: فشار مخزن و تفکیک‌گر یا سرچاهی ثابت نگه داشته شده‌اند.

در تحلیل سیستم‌ها به روش آنالیز گره‌ای به دو نکته زیر دقت داشته باشید:

  • دبی ورودی به Node برابر با دبی خروجی از آن می باشد.
  • در هر Node، فقط یک فشار می‌تواند وجود داشته باشد.

با توجه به توضیحات بالا، رابطه زیر را خواهیم داشت:

دیدگاهتان را بنویسید