بلاگ

فشار سرچاهی معیاری برای تشخیص تولید آب یا گاز

فشار سرچاهی از ملاک‌های مهم برای تشخیص مشکلات بوجود آمده برای چاه می‌باشد.

زمانیکه تولید آب داشته باشیم سیال ستون چاه سنگین شده و اختلاف فشار زیادی ایجاد می‌کند. در این حالت فشار سرچاهی کاهش می‌یابد و کمتر از حالت نرمال یعنی بدون تولید آب می‌شود.

زمانیکه گاز تولید می‌شود باعث سبک شدن سیال ستون چاه شده و در نتیجه فشار سرچاهی افزایش می‌یابد.

بنابراین همواره بایستی فشار سرچاهی را بررسی کرده و زمانیکه تغییرات غیرعادی داشت سریعاً علت را پیدا کرد.

حال یک مثال واقعی در یکی از میادین نفتی ایران را بررسی می کنیم.

ترند فشار سرچاهی (نمودار آبی رنگ) یکی از چاه های جنوب ایران در شکل زیر نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید نمودار فشار سرچاهی رفتار سینوسی دارد و بنا بر تجربه، نمایشگر holdup و تخلیه آب در ستون چاه می باشد.

از ساعت ۶ صبح فشار سرچاهی رفتار نزولی پیدا می کند و نهایتا در ساعت بین ۷ تا ۸ صبح جریان چاه قطع می شود و در اصطلاح چاه می میرد.

طبق نمونه گیری های انجام شده بر روی این چاه، درصد آب این چاه برابر با ۱۸ درصد می باشد. بنابراین با توجه به رفتار چاه و درصد آب تولیدی آن، دلیل عدم جریانی شدن این چاه Holdup آب در ستون چاه و عدم توانایی چاه جهت بیرون ریختن آب به بیرون از ستون می باشد.

نکته: هر موقع که فشار قبل کاهنده (نمودار آبی رنگ) با فشار بعد کاهنده (نمودار سبز رنگ) با هم برابر شوند، یعنی اینکه چاه مرده است.

فشار سر چاهی
فشار سر چاهی

دیدگاهتان را بنویسید